Sistem Kullanıcısı Yönetim Sistemi Üzerinden İletim Faturalarını Görüntülenmesine Dair Bilgi Notu

Tüm iletim sistemi kullanıcılarına Sistem Kullanıcısı Yönetim Sistemi (SKYS) üzerinden iletim faturalarını nasıl  görüntüleyebileceklerine dair bilgi notu gönderilmiştir. Gönderilmiş bilgi notuna aşağıdan ulaşılabilir.

 

İletim Sistemi Kullanıcılarının Sistem Kullanıcısı Yönetim Sistemi (SKYS) Üzerinden İletim Faturalarını Görüntülenmesine Dair Bilgi Notu

 

Teşekkülümüz internet sayfasından da duyurulduğu üzere, Kasım 2014’de Teşekkülümüze bir siber saldırı gerçekleştirilmiş, alınan tedbirler çerçevesinde tarafınızca edinilen şifreler ile Ekim 2014 dönemine ait iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim faturaları Sistem Kullanıcısı Yönetim Sistemi (SKYS) üzerinden görüntülenmesi askıya alınmıştır.

Bu duruma bağlı olarak da, Ekim 2014 dönemine ait düzenlenmiş olan iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim faturalarına ilişkin tarafınıza yapılan bildirim ve son ödeme tarihlerinin belirlenmesinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmış olup, Aralık 2014’de düzenlenen ve bu yazımız ekinde gönderilen Kasım 2014 dönemine ait iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim faturalarında da aynı şekilde uygulama yapılacaktır.

Gelinen noktada SKYS’nin daha güvenli bir şekilde çalışabilmesi için Teşekkülümüzce bazı değişiklikler yapılmış olup, halihazırda Şirketinizce alınan kullanıcı adı ve şifreler yenilenmek üzere geçersiz kılınmıştır. Aralık 2014 dönemine ait konu faturaların ve ek faturaların yine internet ve SKYS üzerinden görüntülenebilmesi için Şirketinize ait, KEP (Kayıtlı Elektronik Eposta) OLMAYAN, kurumsal eposta adresinin Teşekkülümüze resmi yazı ile ve aynı zamanda önceden olduğu gibi itu@teias.gov.tr elektronik posta adresine bildirilmesi gereklidir. Şirketinizce bildirilen eposta adresi SKYS’de tanımlanacak olup, faturaların içeriğini inceleyecek ve faturaları mali açıdan takip edecek olan çalışanlarınızca kullanılacak olan bu eposta adresine gerekli bilgiler SKYS programı üzerinden otomatik şifreli olarak gönderilecektir. Bu nedenle, ivedilikle kurumsal eposta adresinizin bildirilmesi gerekmektedir.

Bildirilecek elektronik posta adreslerinde ileride değişiklik yapılması gerektiğinde, ticari bilgilerin gizliliğinin korunabilmesi adına, gerekçesi ile birlikte resmi yazı ile ve aynı zamanda önceden olduğu gibi itu@teias.gov.tr elektronik posta adresine bildirilmesi gereklidir.

Ayrıca Teşekkülümüzün e-faturaya geçişine dair çalışmalar devam etmekte olup, e-fatura düzenlenmesi sürecinde herhangi bir sorun ile karşılaşmamak için faturanız üzerinde yer alan Şirket unvanınız, adresiniz, vergi dairesi ve vergi numaranızın da kontrol edilerek olası bir düzeltmenin ivedilikle Teşekkülümüze bildirilmesi hususunda;

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.