2015 Yılında Geçerli Olacak İletim Tarifeleri ve Yöntem Bildirimi

Tüm iletim sistemi kullanıcılarına 2015 yılında geçerli olacak İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi konusunda dair bir bilgi notu gönderilmiştir. Gönderilmiş bilgi notuna aşağıdan ulaşılabilir.

 

2015 Yılı İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimine Dair Bilgi Notu

Bilindiği üzere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca takip eden yıla ilişkin iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri ile bahse konu tarifelerin hesaplanması ve uygulanmasına dair usul ve esasların yer aldığı yöntem bildirimi her yıl Teşekkülümüzce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) sunulmaktadır. 2015 yılı ile üç yıllık yeni bir uygulama dönemine başlanmış olması nedeniyle, iletim tarife bölgeleri Yatırım Maliyetine Dayalı Fiyatlandırma Modeli çalıştırılarak yeniden belirlenmiş olup, 2015 yılında uygulanacak iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri, yöntem bildirimi ve tarife bölgelerinin belirtildiği iletim sistemine bağlı trafo merkezleri listesi, 01/01/2015 tarihinde geçerli olmak ve bu konuda yeni düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmak üzere, EPDK'nın 30/12/2014 tarihli 5398-1 sayılı Kurul Kararı ile onaylanarak 01 Ocak 2015 tarihli ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Aralık 2014 dönemine ait iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim bedellerine ait fatura/faturalar yazımız ekinde gönderilmekte olup, iletim sistemi kullanıcıları için tarafımızca yayınlanan duyurulara Teşekkülümüz internet sayfasında yer alan Erişim ve Uygulamalar sekmesinden ulaşılarak bilgi alınması hususunda ilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.