Bağlantı Anlaşması Teminat Mektubu Örnekleri

Bağlantı anlaşmalarının imzalanması aşamasında temin edilmesi gerek teminat mektubu örnekleri aşağıdadır.

 


Teminat Mektubu Örneği
1

 

Teminat Mektubu Örneği
2

Teminat Mektubu Örneği
3
   

 

Açıklamalar

1    Bağlantı Anlaşması kapsamında yatırımın kullanıcı tarafından yapılması halinde; EİH tahmini keşif bedelinin %25’i ve TM tahmini keşif bedelinin %5'inin toplamı oranında derhal nakde çevrilebilen kesin ve süresiz Teminat Mektubu

2    Bağlantı Anlaşması kapsamında yatırımın kullanıcı tarafından yapılması halinde; Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2A’da belirtilen toplam tahmini keşif bedelinin %20’si oranında derhal nakde çevrilebilen kesin ve süresiz Teminat Mektubu

3    Kullanıcının iletim sistemine bağlanabilmesi için sisteme bağlantı tesislerinin TEİAŞ tarafından yapılması halinde; Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2B’de belirtilen TEİAŞ tarafından yapılacak tesis işleri ve kamulaştırma öncesi işlere ait TEİAŞ Yatırım Programında yer alan proje bedelinin %100’ü oranında derhal nakde çevrilebilen kesin ve süresiz Teminat Mektubu