Başkanlığımız Hakkında

Erişim ve Uygulamalar Dairesi Başkanlığı 23 Mart 2011'de kurulmuş olup, iletim sistemi kullanıcılarının Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne, iletim sistemi kullanıcısı olmak için başvurduğu aşamadan başlayarak, RES katkı payı anlaşması, bağlantı anlaşması, sistem kullanım anlaşması, TEİAŞ'ın gelirlerini teşkil eden iletim sistemi sistem kullanım ve iletim sistemi sistem işletim tarifelerinin belirlenmesi, iletim tarifelerinin uygulanması kapsamında iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim faturalarının düzenlenmesi ve itirazlarının değerlendirilmesi, sistem kullanım ihlallerinin takibi, ölçü sistemlerinin oluşturulması ve ilgili mevzuatların düzenlenmesi gibi konular Başkanlığımız sorumluluk alanına girmektedir.

Daire Başkanlığımız şu birimlerden oluşmaktadır.

* Bağlantı Anlaşmaları Müdürlüğü

* Sistem Kullanım Anlaşmaları Müdürlüğü

* İletim Tarifeleri ve Uygulama Müdürlüğü

* Ölçüm Sistemleri ve Sistem Kullanım İhlalleri Değerlendirme Müdürlüğü

* Mevzuat Geliştirme Takip ve Üst Kurul Koordinasyon Müdürlüğü