İletim Sistemi Kullanıcıları İçin Sıkça Sorulan Sorular

 TEİAŞ IBAN numaraları nedir?
       TEİAŞ IBAN numaralarımız Türkiye Ziraat Bankası TR600001001745377120445001, Vakıfbank TR700001500158007260933488, Halkbank TR970001200945200013000018 şeklindedir.
 İletim sistemi kullanıcılarının iletim faturalarının düzenlenmesi hangi mevzuata dayanmaktadır?
       İletim  sistemi kullanıcılarına iletim faturalarının düzenlenmesi 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliği ve İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama Yöntem Bildirimi'ne dayanmaktadır.
 İletim sistemi kullanıcılarına neden iletim faturası düzenlenmektedir?
       Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 4628 sayılı kanuna göre iletim lisansı sahibi bir piyasas oyuncusudur ve Türkiye Elektrik İletim Sisteminin sahibidir. İletim sistemi kullanan kullanıcılarca, bu kullanımını karşılığında oluşan bedellerin karşılığının ödenmesi gerekmektedir.
 İletim sistemi kullanıcılarına iletim faturaları düzenleme süreci nasıldır?
       İletim sistemi kullanıcılarının TEİAŞ ile bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşması imzalanması ve mevzuata uygun bir şekilde ölçüm sistemi teşkil edilmesine müteakip, TEİAŞ'ın taşra teşkilatları olan İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüklerince gerekli notalardan ölçüm değerleri alınır ve her ay bu değerler Erişim ve Uygulamalar Dairesi Başkanlığı, İletim Tarifeleri ve Uygulama Müdürlüğü'ne bildirilir.

       Bu değerlerin, gerekli incelemelerin ardından, Sistem Kullanıcısı Yönetimi Sistemi'ne (SKYS'ye) aktarılmasının ardından, mevzuatta tanımlı hükümler çerçevesinde, iletim sistemi kullanıcılarına ait
       Sistem kullanım ücreti,
       Sistem işletim ücreti,
       Elektrik kalite hizmetleri bedeli (Kontrol edilemeyen ücret),
       İletim ek ücreti,
       Fatura toplamı,
       KDV,
       Genel Toplam,
Sistem Kullanıcısı Yönetimi Sistemi'nce hesaplanarak, iletim faturaları düzenlenmiş olmaktadır.

 İletim faturaları ne zaman düzenlenmektedir?
       İletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim faturaları, her ne kadar sonuç bir fatura olsa da, teknik ve hukuki açıdan ayrıntılı ve çeşitli aşamalardan geçecerek hesaplanmaktadır. Bu süreçlerin kısalması ve uzamasına göre değişmekle birlikte her ayın 9'u ile 20'i arasında iletim faturaları düzenlenmektedir.
 İletim faturaları ne zaman Sistem Kullanıcısı Yönetimi Sistemi'nde gözükmektedir?
       İletim faturaları, bildirim ve teknik inceleme süreçlerinin sonucunda, düzenlenir düzenlenmez Sistem Kullanıcısı Yönetimi Sistemi'nde görüntülenebilir hale gelmektedir.
 İletim faturalarını ödeme yükümlülüğü ne zaman başlamaktadır?
       Mevcut mevzuat çerçevesinde iletim faturalarının ödeme yükümlülüğü, fatura tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
 İletim faturalarının içeriği konusunda hangi birimle iletişim kurabilirim?
       İletim faturalarının bileşenleri olan güç değeri (MW), sistem kullanım ücreti (TL) sistem işletim ücreti (TL), kontrol edilemeyen ücret (TL), iletim ek ücreti (TL) gibi bileşenler konusunda İletim Tarifeleri ve Uygulama Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.
 İletim faturalarının ödenmesi, gecikme zammı, mali mutabakat konusunda hangi birimle iletişim kurabilirim?
       İletim faturalarının bileşenleri dışındaki mali işlemler için Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.
 Elektrik Kalite Hizmetleri Bedeli (Kontrol Edilemeyen Ücret) nedir?
       Elektrik Kalite Hizmetleri Bedeli (Kontrol Edilemeyen Ücret), Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği'nin Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar başlıklı 125. maddesi kapsamında elektrik iletim sisteminin işletilmesi için ve tüm iletim sistemi kullanıcılarına yansıtılan, TEİAŞ tarafından satın alınan yan hizmetlerin bedelidir.
 Elektrik Kalite Hizmetleri Bedeli (Kontrol Edilemeyen Ücret) neden değişkenlik arz ediyor?
       Elektrik Kalite Hizmetleri Bedeli (Kontrol Edilemeyen Ücret), elektrik iletim sisteminin işletilmesi için TEİAŞ tarafından satın alınan yan hizmetlerin gerçekleşmesi oranında değişiklik göstermektedir.
 Bağlantı anlaşmalarının imzalanması aşamasında temin edilmesi gerek teminat mektubu nasıl olmalıdır?
       Bağlantı anlaşmalarının imzalanması aşamasında temin edilmesi gerek teminat mektubu için Bağlantı Anlaşması Teminat Mektubu Örnekleri bölümünü inceleyebilirsiniz.
 Sistem kullanım anlaşmalarının imzalanması aşamasında temin edilmesi gerek teminat mektubu nasıl olmalıdır?
       Sistem kullanım anlaşmalarının imzalanması aşamasında temin edilmesi gerek teminat mektubu için Sistem Kullanım Anlaşması Teminat Mektubu Örnekleri bölümünü inceleyebilirsiniz.