2016 Mayıs İtibariyle Yürürlükte Bulunacak İletim Tarifeleri

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında, iletim sistemine ilişkin belirlenmiş olan iletim tarifeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 6234 Sayılı Kurul Kararı uyarınca onaylanmış ve 01/05/2016 tarihinden itibaren uygulanacak şekilde kabul edilmiştir.

 

Tarife
Bölgesi
Üretim
Sistem Kullanım
Üretim
Sistem İşletim
Tüketim
Sistem Kullanım
Tüketim Sistem İşletim
  (TL/MW-Yıl) (TL/MWs) (TL/MWs) (TL/MW-Yıl) (TL/MWs) (TL/MWs)
1 13.417,87 5,26 2,67 21.652,12 4,37 2,67
2 14.628,27 5,26 2,67 21.036,20 4,37 2,67
3 14.761,88 5,26 2,67 21.080,14 4,37 2,67
4 14.952,93 5,26 2,67 20.860,25 4,37 2,67
5 15.603,16 5,26 2,67 20.532,71 4,37 2,67
6 16.396,61 5,26 2,67 19.984,51 4,37 2,67
7 16.490,70 5,26 2,67 19.498,17 4,37 2,67
8 18.164,28 5,26 2,67 18.914,43 4,37 2,67
9 18.877,93 5,26 2,67 18.275,81 4,37 2,67
10 20.962,30 5,26 2,67 17.410,68 4,37 2,67
11 22.079,02 5,26 2,67 16.754,39 4,37 2,67
12 23.022,63 5,26 2,67 16.161,14 4,37 2,67
13 24.009,47 5,26 2,67 15.746,89 4,37 2,67
14 25.754,06 5,26 2,67 14.511,19 4,37 2,67

(*) İletim Ek Ücreti Hariçtir.
(**) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki üretim bağlantılarına %50 indirim uygulanır.