Elektrik Kalite Hizmetleri Bedeli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 6234 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama Yöntem Bildiriminin (Yöntem Bildirimi) Sistem İşletim Tarifesi başlıklı 5. bölümünde açıklandığı üzere, iletim sistemi faturalarında yer alan Elektrik Kalite Hizmetleri Bedeli, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat olan Elektrik Şebeke Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde üreticilerden ve ilgili diğer sistem kullanıcılarından yan hizmet alınmasıyla ilişkili olan tüm maliyetlerdir. Yan hizmetlere ilişkin maliyetler ayrıca, iletim sistemi üzerindeki enerji akışı kısıtlarının giderilmesi için alınan hizmetlerden kaynaklanan maliyetleri de içermektedir. Elektrik Kalite Hizmetleri Bedeli tamamıyla tüm kullanıcılara eşit miktarda yansıtılmakta olup, iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim faturalarında "Elektrik Kalite Hizmetleri Bedeli" olarak yer almaktadır.

Elektrik Kalite Hizmetleri Bedeli adı altında iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim faturalarına maliyet esası doğrultusunda yansıtılan yan hizmetler; Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nin "Yan Hizmetler" başlıklı ikinci bölümünde ve Elektrik Yan Hizmetler Yönetmeliği'nde belirlenmiştir.

Elektrik Kalite Hizmetleri Bedeli, sabit bir tarife yapısında olmayıp, ilgili mevzuat uyarınca iletim sisteminin işletilmesi için TEİAŞ tarafından satın alınan yan hizmetlerin gerçekleşmesi oranında değişiklik göstermektedir.

2016 yılın Mayıs ayından itibaren iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim faturalarına yansıtılan Elektrik Kalite Hizmetleri Bedeli kalemine ilişkin birim fiyatlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Tarih EKHB Birim Ücret (TL/MWs)
Mayıs 2016 1,33
Haziran 2016 0,52
Temmuz 2016 0,83
Ağustos 2016 0
Eylül 2016 1,22
Ekim 2016 0
Kasım 2016 0
Aralık 2016 0
Ocak 2016 0
Şubat 2016 0


Daha önceki döneme ilişkin EKHB Birim Ücret Değerleri için buraya tıklayabilirsiniz.