Mevzuat

Başkanlığımız faaliyetleri kapsamındaki elektrik piyasası mevzuatı şunlardır:

 • Kanunlar
      4628 Elektrik Piyasası Kanunu
      5346 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
      5784 Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Yönetmelikler
      Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
      Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
      Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
      Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği
      Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
      Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği
      Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
      Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği
      Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
      Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
      Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği

  Elektrik Piyasası Kurul Kararları

      2913 Sayılı Kurul Kararı
      2913 Sayılı Kurul Kararı ile Kabul Edilmiş 2913 Sayılı EPDK Kurul Kararı ile Kabul Edilmiş Olan İletim Tarifeleri
      2913 Sayılı EPDK Kurul Kararı ile Kabul Edilmiş Olan Yöntem Bildirimi
      2913 Sayılı EPDK Kurul Kararı ile Kabul Edilmiş Olan Trafo Merkezleri Listesi
      Daha Önceki Kararlar

  Tebliğler
      Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
      Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ
      Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ
      Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği Tebliğleri