Bağlantı Anlaşmaları Müdürlüğü

.
 

1 Nisan 2003 tarihinde yeni piyasa uygulamalarının başlamasıyla birlikte 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlar doğrultusunda;

 * Üretim Şirketi
 * Otoprodüktör/Otoprodüktör Grubu
 * Serbest Tüketici
 * Organize Sanayi Bölgeleri Dağıtım Şirketi
 * Dağıtım Şirketleri

lisanslarına sahip kullanıcıların iletim sistemine bağlantılarının sağlanması amacıyla kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri içeren Bağlantı Anlaşmaları Müdürlüğümüzce hazırlanarak Teşekkülümüz ile Kullanıcılar arasında imzalanması sağlanmaktadır.

Ayrıca Rüzgar Yarışması Yönetmeliği çerçevesinde yarışmayı kazanan kullanıcılarla RES Katkı Payı Anlaşmaları da Müdürlüğümüzce hazırlanarak Teşekkülümüz ile Kullanıcılar arasında imzalanması sağlanmaktadır.

Bağlantı anlaşmalarının imzalanması süreci hakkında daha ayrıntılı bilgiyi İletim Sistemi Kullanıcıları İçin bölümünde bulunan Bağlantı Anlaşmalarının İmzalanması Süreci bölümünden ulaşabilirsiniz.

4