İletim Tarifeleri ve Uygulama Müdürlüğü

.
itu@teias.gov.tr

İletim Tarifeleri ve Uygulama Müdürlüğü,

* İletim tarifelerinin modelinin belirlenmesi,
* İletim tarifesi modelinin ilgili uygulama dönemi içinde güncellenmesi,
* Belirlenmiş olan iletim tarifelerinin uygulanarak tüm iletim sistemi kullanıcılarına iletim faturalarının gönderilmesi,

konuları üzerinde çalışmaktadır.

Bu çerçevede iletim sistemi kullanıcısı olan,

* Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler,
* Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişiler,
* Otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişiler,
* Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler,
* Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler,
* OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler,
* Serbest tüketici tüzel kişiler,

adına iletim faturaları düzenlenmesi konusunda yasal ve teknik işlemler gerçekleştirilmektedir.

İletim Tarifeleri ve Uygulama Müdürlüğü'nün, faaliyetleri kapsamında Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 2011 yılı verilerine göre gelirlerinin %99,3'ünü teşkil etmiştir.

Dönem sonuçları konusunda daha ayrıntılı bilgiye Dönem Sonuçları bölümünden ulaşabilirsiniz.