Ölçüm Sistemleri ve Sistem Kullanım İhlalleri Değerlendirme Müdürlüğü

.
 

İletim sistemi kullanıcılarının üretim ve tüketim faaliyetlerinin doğru ölçümlenebilmesi ve iletim sistemi kullanıcılarının mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan sistem kullanım ihlallerinin takibi ve değerlendirilmesi konusunda faaliyet gösteren birimdir.