Sistem Kullanım Anlaşmaları Müdürlüğü

.
 

İletim sistemini kullanabilmek için imzalanması gereken sistem kullanım anlaşmalarını imzalayan birimdir.