Sistem Kullanım İhlalleri Değerlendirme Müdürlüğü

.
 

İletim sistemi kullanıcılarının mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan sistem kullanım ihlallerinin takibi ve değerlendirilmesi konusunda faaliyet gösteren birimdir.