Bağlantı Anlaşmalarının İmzalanması Süreci

 154 kV / 380 kV gerilim seviyesinden iletim sistemine bağlanma talebinde bulununan kullanıcılar için sistem kullanım anlaşmasının hazırlanmasına kadar nasıl bir süreç işler?
       Söz konusu Kullanıcıya ilişkin Bağlantı Anlaşmasının EK-4 Tesis Sözleşmesine ve EK-1/d’ye bakılır.

           • Bağlantı Anlaşmasının Ek-4 Tesis Sözleşmesinde ve EK-1/d de Kullanıcının yapması gereken iletim tesisleri varlıkları var ise;
                - İlgili Grup Müdürlüğüne söz konusu tesislerin tamamlanıp tamamlanmadığı hususu sorulur.
                - Grup Müdürlüğünden tesislerin tamamlandığı cevabı gelirse, Kullanıcıya Sistem Kullanım Anlaşması gönderilir. Kullanıcıdan, Sistem Kullanım Anlaşmasının her sayfasının Şirketi temsile yetkili iki kişi tarafından imzalanması ve anlaşmanın her sayfasına Şirket kaşesi basılarak, Sistem Kullanım Anlaşması gereği alınması gereken teminat miktarını içeren Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubu örneği http://eud.teias.gov.tr adresinde Bağlantı ve Kullanım Anlaşmaları bölümünde, Teminat Mektupları başlıklı kısımda Sistem Kullanım Anlaşması Kapsamında Alınan Teminat Mektubu Örneği başlığı altında yer almaktadır.)ile birlikte Teşekkülümüze sunması istenir.
                - Grup Müdürlüğünden tesislerin tamamlanmadığı cevabı gelirse, Kullanıcıya tesislerinin tamamlanmadığı ve tesisleri tamamlandıktan sonra tekrar yazılı olarak başvurması gerektiğine ilişkin yazı yazılır.
           • Bağlantı Anlaşmasının Tesis Sözleşmesinde Kullanıcının yapması gereken iletim tesisleri varlıkları yok ise yani tesisler mevcut ise;
                - Kullanıcıya doğrudan Sistem Kullanım Anlaşması gönderilir. Kullanıcıdan, Sistem Kullanım Anlaşmasının her sayfasının Şirketi temsile yetkili iki kişi tarafından imzalanması ve anlaşmanın her sayfasına Şirket kaşesi basılarak, Sistem Kullanım Anlaşması gereği alınması gereken teminat miktarını içeren Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubu örneği mid.teias.gov.tr adresinde Bağlantı ve Kullanım Anlaşmaları bölümünde, Teminat Mektupları başlıklı kısımda Sistem Kullanım Anlaşması Kapsamında Alınan Teminat Mektubu Örneği başlığı altında yer almaktadır.) ile birlikte Teşekkülümüze sunması istenir.
       Kullanıcı, Sistem Kullanım Anlaşmasını belirttiğimiz şekilde ilgili yerlerini doldurup, imzalayarak; Banka Teminat Mektubu ile birlikte Teşekkülümüze sunar.
           • İmzalarda, Şirket kaşesinde ve Banka Teminat Mektubunda sorun yok ise Anlaşma Makam Olur’una Sunulur.
           • İmzalarda, Şirket kaşesinde veya Banka Teminat Mektubunda sorun var ise Şirkete dönüş yapılır ve eksiklikleri tamamlaması istenir. Şirket geri dönüş yapınca, Anlaşma Makam Olur’una sunulur.
       Anlaşma Makamdan dönünce, Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığına Banka Teminat Mektubu Aslı ve varsa Banka Teminat Mektubu Teyit yazısı ile Sistem Kullanım Anlaşması aslı kapaklı bir şekilde gönderilir. Şirkete de anlaşmanın bir sureti kapaklı bir şekilde gönderilir. Şirkete dönüş yapılan yazıda ilgili Başkanlıklara ve Müdürlüklere de birer nüsha gönderilir. Sistem Kullanım Anlaşması yürürlüğe girer. Bir sonraki aydan itibaren de anlaşmadaki güç miktarları yürürlüğü girer.

 OG gerilim seviyesinden ilk defa ve sıfırdan iletim sistemine bağlanma talebinde bulununan kullanıcılar için sistem kullanım anlaşmasının hazırlanmasına kadar nasıl bir süreç işler?
       Söz konusu Kullanıcıya ilişkin Bağlantı Anlaşmasının EK-4 Tesis Sözleşmesine ve EK-1/d’ye bakılır.

           • Bağlantı Anlaşmasının Ek-4 Tesis Sözleşmesinde ve EK-1/d de Kullanıcının yapması gereken iletim tesisleri varlıkları var ise;
                - İlgili Grup Müdürlüğüne söz konusu tesislerin tamamlanıp tamamlanmadığı hususu sorulur.
                - Grup Müdürlüğünden tesislerin tamamlandığı cevabı gelirse, Kullanıcıya Sistem Kullanım Anlaşması gönderilir. Kullanıcıdan, Sistem Kullanım Anlaşmasının her sayfasının Şirketi temsile yetkili iki kişi tarafından imzalanması ve anlaşmanın her sayfasına Şirket kaşesi basılarak, Sistem Kullanım Anlaşması gereği alınması gereken teminat miktarını içeren Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubu örneği http://eud.teias.gov.tr adresinde Bağlantı ve Kullanım Anlaşmaları bölümünde, Teminat Mektupları başlıklı kısımda Sistem Kullanım Anlaşması Kapsamında Alınan Teminat Mektubu Örneği başlığı altında yer almaktadır.)ile birlikte Teşekkülümüze sunması istenir.
                - Grup Müdürlüğünden tesislerin tamamlanmadığı cevabı gelirse, Kullanıcıya tesislerinin tamamlanmadığı ve tesisleri tamamlandıktan sonra tekrar yazılı olarak başvurması gerektiğine ilişkin yazı yazılır.
           • Bağlantı Anlaşmasının Tesis Sözleşmesinde Kullanıcının yapması gereken iletim tesisleri varlıkları yok ise yani tesisler mevcut ise;
                - Kullanıcıya doğrudan Sistem Kullanım Anlaşması gönderilir. Kullanıcıdan, Sistem Kullanım Anlaşmasının her sayfasının Şirketi temsile yetkili iki kişi tarafından imzalanması ve anlaşmanın her sayfasına Şirket kaşesi basılarak, Sistem Kullanım Anlaşması gereği alınması gereken teminat miktarını içeren Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubu örneği mid.teias.gov.tr adresinde Bağlantı ve Kullanım Anlaşmaları bölümünde, Teminat Mektupları başlıklı kısımda Sistem Kullanım Anlaşması Kapsamında Alınan Teminat Mektubu Örneği başlığı altında yer almaktadır.) ile birlikte Teşekkülümüze sunması istenir.
       Kullanıcı, Sistem Kullanım Anlaşmasını belirttiğimiz şekilde ilgili yerlerini doldurup, imzalayarak; Banka Teminat Mektubu ile birlikte Teşekkülümüze sunar.
           • İmzalarda, Şirket kaşesinde ve Banka Teminat Mektubunda sorun yok ise Anlaşma Makam Olur’una Sunulur.
           • İmzalarda, Şirket kaşesinde veya Banka Teminat Mektubunda sorun var ise Şirkete dönüş yapılır ve eksiklikleri tamamlaması istenir. Şirket geri dönüş yapınca, Anlaşma Makam Olur’una sunulur.
       Anlaşma Makamdan dönünce, Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığına Banka Teminat Mektubu Aslı ve varsa Banka Teminat Mektubu Teyit yazısı ile Sistem Kullanım Anlaşması aslı kapaklı bir şekilde gönderilir. Şirkete de anlaşmanın bir sureti kapaklı bir şekilde gönderilir. Şirkete dönüş yapılan yazıda ilgili Başkanlıklara ve Müdürlüklere de birer nüsha gönderilir. Sistem Kullanım Anlaşması yürürlüğe girer. Bir sonraki aydan itibaren de anlaşmadaki güç miktarları yürürlüğü girer.

 Müstakil bir ENH ile OG seviyesinden ilk defa iletim sistemine bağlanmayı talep eden kullanıcılar için sistem kullanım anlaşmasının hazırlanmasına kadar geçen süreç nasıldır?
      İletim sistemi kullanıcısı, müstakil enerji nakil hattı ile bağlanacak ise;

           • OSB tesislerinin bağlantısı;
                - Kullanıcıdan OG Fidere bağlanacağı müstakil ENH’nın Geçici kabulü istenir, Geçici kabul ilgili Dağıtım Şirketi tarafından yapılır. Ayrıca, Fider Donatımı İlgili Grup Müdürlüğümüze aittir.
                - Grup Müdürlüğüne, Kullanıcının bağlanacağı fider(ler) için Ölçüm Sisteminin tesis edilip edilmediği bilgisi sorulur.
           • Üretim veya otoprodüktör tesislerinin bağlantısı;
                - Kullanıcıdan OG Fidere bağlanacağı müstakil ENH’nın Geçici kabulü, Otop. Fiderine dönüştürme sözleşmesi ve Fider(ler)in Geçici kabulü istenir.
                - Kullanıcının istenen belge(leri)yi göndermesini ve İlgili Grup Müdürlüğünün Ölçüm sisteminin mevcut olduğunu bildirmesini müteakip, Kullanıcıya Sistem Kullanım Anlaşması gönderilir. Kullanıcıdan, Sistem Kullanım Anlaşmasının her sayfasının Şirketi temsile yetkili iki kişi tarafından imzalanması ve anlaşmanın her sayfasına Şirket kaşesi basılarak, Sistem Kullanım Anlaşması gereği alınması gereken teminat miktarını içeren Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubu örneği mid.teias.gov.tr adresinde Bağlantı ve Kullanım Anlaşmaları bölümünde, Teminat Mektupları başlıklı kısımda Sistem Kullanım Anlaşması Kapsamında Alınan Teminat Mektubu Örneği başlığı altında yer almaktadır.)ile birlikte Teşekkülümüze sunması istenir.
                - İmzalarda, Şirket kaşesinde ve Banka Teminat Mektubunda sorun yok ise Anlaşma Makam Olur’una Sunulur.
                - İmzalarda, Şirket kaşesinde veya Banka Teminat Mektubunda sorun var ise Şirkete dönüş yapılır ve eksiklikleri tamamlaması istenir. Şirket geri dönüş yapınca, Anlaşma Makam Olur’una sunulur.
       Anlaşma Makamdan dönünce, Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığına Banka Teminat Mektubu Aslı ve varsa Banka Teminat Mektubu Teyit yazısı ile Sistem Kullanım Anlaşması aslı kapaklı bir şekilde gönderilir. Şirkete de anlaşmanın bir sureti kapaklı bir şekilde gönderilir. Şirkete dönüş yapılan yazıda ilgili Başkanlıklara ve Müdürlüklere de birer nüsha gönderilir. Sistem Kullanım Anlaşması yürürlüğe girer. Bir sonraki aydan itibaren de anlaşmadaki güç miktarları yürürlüğü girer.

 Bir dağıtım şirketiyle anlaşmasını sonlandırarak iletim sistemine bağlanmayı talep eden kullanıcılar için sistem kullanım anlaşmasının hazırlanmasına kadar geçen süreç nasıldır?
      Mevcut müstakil bir enerji nakil hattı var ise;

           • Bağlantı Anlaşması Müdürlüğü, Kullanıcıdan fidere bağlanacağı/ bağlı olduğu ENH için Münhasırlık yazısı ister, bu doğrultuda Bağlantı Anlaşması imzalar.
           • Kullanıcının Sistem Kullanım Anlaşması için başvurusunda, Grup Müdürlüğüne, Kullanıcının bağlanacağı fider(ler) için Ölçüm Sisteminin tesis edilip edilmediği bilgisi sorulur.
                - İlgili Grup Müdürlüğünün Ölçüm sisteminin mevcut olduğunu bildirmesini müteakip, Kullanıcıya Sistem Kullanım Anlaşması gönderilir. Kullanıcıdan, Sistem Kullanım Anlaşmasının her sayfasının Şirketi temsile yetkili iki kişi tarafından imzalanması ve anlaşmanın her sayfasına Şirket kaşesi basılarak, Sistem Kullanım Anlaşması gereği alınması gereken teminat miktarını içeren Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubu örneği mid.teias.gov.tr adresinde Bağlantı ve Kullanım Anlaşmaları bölümünde, Teminat Mektupları başlıklı kısımda Sistem Kullanım Anlaşması Kapsamında Alınan Teminat Mektubu Örneği başlığı altında yer almaktadır.)ile birlikte Teşekkülümüze sunması istenir.
                - İmzalarda, Şirket kaşesinde ve Banka Teminat Mektubunda sorun yok ise Anlaşma Makam Olur’una Sunulur.
                - İmzalarda, Şirket kaşesinde veya Banka Teminat Mektubunda sorun var ise Şirkete dönüş yapılır ve eksiklikleri tamamlaması istenir. Şirket geri dönüş yapınca, Anlaşma Makam Olur’una sunulur.
           • Anlaşma Makamdan dönünce, Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığına Banka Teminat Mektubu Aslı ve varsa Banka Teminat Mektubu Teyit yazısı ile Sistem Kullanım Anlaşması aslı kapaklı bir şekilde gönderilir. Şirkete de anlaşmanın bir sureti kapaklı bir şekilde gönderilir. Şirkete dönüş yapılan yazıda ilgili Başkanlıklara ve Müdürlüklere de birer nüsha gönderilir. Sistem Kullanım Anlaşması yürürlüğe girer. Bir sonraki aydan itibaren de anlaşmadaki güç miktarları, ilgili Daire Başkanlığınca faturaya esas güçler olarak kabul edilir.
      Mevcut müstakil enerji nakil hattı yok ise;
           • Mevcut olarak DM üzerinden bağlı ise, Kullanıcı sıfırdan müstakil ENH ile Fidere bağlantı yapmak zorunda olduğundan, “OG hatta sıfırdan bağlantı” seçeneğindeki şartlar uygulanır.

 Sistem kullanım anlaşmaları revizyonları ve nedenleri nelerdir?
      Sistem kullanım anlaşmaları revizyonları ve nedenleri şunlardır;

           • Şirketin ticari unvanının değişmesi durumunda, Şirket tarafından yapılacak yazılı başvuruya müteakip, Şirketin yeni ismine göre yeniden düzenlenen Sistem Kullanım Anlaşması söz konusu Kullanıcıya gönderilir ve akabinde Sistem Kullanım Anlaşması imzalanmasındaki prosedür uygulanır.
           • Şirketin tesisini (santralini) başka bir Kullanıcıya devretmesi ve tesisi devir alan yeni Kullanıcının Sistem Kullanım Anlaşması imzalanması için Teşekkülümüze başvurması durumunda, yeni Kullanıcıya istinaden hazırlanan Sistem Kullanım Anlaşması söz konusu Kullanıcıya gönderilir ve akabinde Sistem Kullanım Anlaşması imzalanmasındaki prosedür uygulanır. Yeni Kullanıcının Sistem Kullanım Anlaşması yürürlüğe girdiğinde, tesisin eski sahibi olan diğer Kullanıcının Sistem Kullanım Anlaşması hükümsüz kalır.
           • Şirketin sahip olduğu lisans türünün değişmesi durumunda (örneğin otoprodüktör lisansı sahibi Şirketin, söz konusu lisansının iptal edilerek üretim lisansı alması durumunda), söz konusu Şirketin yazılı başvurusuna istinaden yeni lisans türüne göre yeniden düzenlenen Sistem Kullanım Anlaşması Kullanıcıya gönderilir ve akabinde Sistem Kullanım Anlaşması imzalanmasındaki prosedür uygulanır.
           • Şirketin sahip olduğu lisans türü değişmeksizin, lisansta yer alan toplam kuru gücün revize edilmesi durumunda, Şirket, tadil edilen lisansında yer alan kurulu güç değeri üzerinden Sistem Kullanım Anlaşmasının revize edilmesini yazılı olarak talep eder. İletim Planlama Şube Müdürlüğünün, bahse konu güç değeri üzerinden Sistem Kullanım Anlaşmasının revize edilmesini uygun bulması durumunda, Sistem Kullanım Anlaşması yeniden düzenlenerek Kullanıcıya gönderilir ve akabinde Sistem Kullanım Anlaşması imzalanmasındaki prosedür uygulanır.
           • İletim Planlama Şube Müdürlüğünce verilen bağlantı görüşünün değişmesi ve bu nedenle Bağlantı Anlaşmasının revize edilmesi durumunda; Şirketin yazılı başvurusuna müteakip, revize edilen Bağlantı Anlaşmasında önceki anlaşmaya göre ilave tesis olması durumunda, ilave tesisin tamamlanıp tamamlanmadığı hususu ilgili Grup Müdürlüğüne sorulur; bağlantı şeklinin tamamen değişmesi durumunda ise yeni Bağlantı Anlaşmasında yer alan tesislerin tamamının tamamlanıp tamamlanmadığı hususu ilgili Grup Müdürlüğüne sorulur ve Grup Müdürlüğünden olumlu cevap gelmesi durumunda yeniden düzenlenen Sistem Kullanım Anlaşması Kullanıcıya gönderilir ve akabinde Sistem Kullanım Anlaşması imzalanmasındaki prosedür uygulanır.
           • EPDK tarafından her yıl yayınlanan İletim Sistemi tarifelerinin değişmesi durumunda, İletim Sistemi Kullanıcılarına, yeni tarife bölgelerine göre hazırlanan Sistem Kullanım Anlaşmaları gönderilerek mevcut Sistem Kullanım Anlaşması revize edilir. İletim Sistemi tarifelerinin fiyatı değiştiğinde SKA revize edilmez, sadece daha önceden alınan Teminat Mektubuna ilave ek teminat alınır.
           • Kalıcı Yük aktarması olması ve bundan dolayı Kullanıcıların Sistem Kullanım Anlaşmalarının revize edilmesini talep etmeleri durumunda, öncelikli olarak bahse konu yük aktarmasının yapılıp yapılmadığı ilgili Grup Müdürlüğüne yazılı olarak sorulur ve Grup Müdürlüğünce de yük aktarımlarının teyit edilmesi durumunda Sistem Kullanım Anlaşması revize edilir.
           • Yukarıda ifade edilen durumların haricinde, mevcut Sistem Kullanım Anlaşmasındaki Maksimum Alış Kapasitesi veya Maksimum Veriş Kapasitesinin Kullanıcılara yetersiz gelmesi durumunda; Kullanıcı, güç artışı için Teşekkülümüze başvurmaktadır. Söz konusu güç artışı talebi enerji iletim hattının yüklenmesi veya trafo merkezinin yüklenmesi açısından araştırılmak üzere İletim Planlama Şube Müdürlüğüne (154 kV / 380 kV için) ile ilgili Grup Müdürlüğüne (OG kV için) sorulmaktadır. İlgili birimlerden güç artışı talebinin uygun olduğu cevabının gelmesi durumunda, Kullanıcıya anlaşma gönderilmektedir. Akabinde de Sistem Kullanım Anlaşması imzalanmasındaki prosedür uygulanmaktadır. Konuya ilişkin olarak, Yöntem Bildirimi Madde 5.32 “t fiyatlandırma yılı içerisinde aynı kullanıcı ile aynı tesis için kapasite artırılması amacıyla önceden TEİAŞ’a bildirilmesi ve TEİAŞ’ın teyidi alınarak, Sistem Kullanım Anlaşmasının yenilenmesi durumunda, yenilenen Sistem Kullanım Anlaşmalarında yer alan maksimum enerji alış kapasitesi, anlaşmanın imzalandığı tarihi takip eden aydan itibaren sistem kullanım faturalarına esas güç olarak alınır. İletim sistemi kullanıcıları, mevcut Sistem Kullanım Anlaşmalarını revize etmek koşulu ile t fiyatlandırma yılı içerisinde en fazla üç defa güç artışı talebinde bulunabilirler. ” hükmüne amirdir ve söz konusu maddede de belirtildiği üzere bir Kullanıcı yılda en fazla üç defa güç artışı talebinde bulunabilmektedir.
           • Ayrıca mevcut Sistem Kullanım Anlaşmasındaki Maksimum Alış veya Veriş Kapasitelerinin Şirketlere fazla gelmesi durumunda ise Şirketler tarafından güç düşümü talep edilmektedir. Konuya ilişkin olarak Yöntem Bildirimi Madde 5.33 “t fiyatlandırma yılı içerisinde, takip eden fiyatlandırma yılına ilişkin güç düşüm taleplerinin en geç her yılın Eylül ayı başında kesinleşmiş olması gerekmektedir. Takip eden fiyatlandırma yılına ilişkin güç düşüm talepleri ile ilgili Sistem Kullanım Anlaşmaları revizeleri, en erken takip eden fiyatlandırma yılının ilk ayından itibaren geçerli olacaktır. Güç düşümleriyle ilgili taleplere ilişkin gerekli başvuruların Eylül ayına kadar yapılmaması halinde, uygulanmakta olan, mevcut Sistem Kullanım Anlaşmasında belirtilmiş olan maksimum enerji alış kapasitesi geçerliliğini korur.” hükmüne amirdir ve söz konusu maddede belirtildiği şekilde yılda sadece bir defa güç düşümü yapılabilmektedir ve güç düşümü bir sonraki yılın Ocak ayından itibaren yürürlüğe girmektedir.
           • Tedaş ile veya OSB ile anlaşması olup ta anlaşması sonlandırıp, TEİAŞ ile SKA talebi olanlarda; Kullanıcıya SKA gönderilirken önceden bağlı olduğu TEDAŞ veya OSB’ye bilgi çıkılır.

 Sistem kullanım anlaşması iptali hangi koşullarda söz konusu olur?
      Sistem kullanım anlaşması iptali koşulları şunlardır;

           • Lisans süresinin bitmesi veya EPDK tarafından Lisansın sonlandırılması durumunda SKA iptali yapılır. SKA iptali yapıldığında şirket dönüşü yapılırken o yılın sonuna kadar fatura düzenleneceği kullanıcıya bildirilir.
           • Kullanıcının talebi doğrultusunda TEDAŞ veya OSB’nin müşterisi olması durumunda SKA iptal edilir.
           • SKA iptalinde kullanıcının BA nın Ek-4 tesis sözleşmesinde geri ödemeye esas bedel içeriyorsa SKA nın iptali Genel Müdürlük oluruyla yapılır.