e-Fatura Uygulamaları Hakkında Duyuru

Teşekkülümüz 14/12/2012 tarihinde yayınlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 14/01/2015 tarihi itibariyle e-fatura sistemine geçmiştir.
Bu nedenle 14/01/2015 tarihinden itibaren elektronik fatura sistemine kayıtlı mükelleflere aylık iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim faturaları ile sistem kullanım ihlallerine ait ceza faturaları elektronik ortamda iletilecek ve alınacaktır.

 

Şirketinizce tarafımıza iade fatura düzenlenmesi sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
    * Teşekkülümüzce Şirketinize bildirimde bulunulmadan iade faturası düzenlenmemesi gerekmektedir.
    * Teşekkülümüz adına iade faturası düzenlenmesi sırasında faturaların zamanında ve doğru birimlere ulaşmasını teminen iade fatura içeriğinde;
            - Teşekkülümüz adının yanı sıra Başkanlığımız adının da
                    TEİAŞ Genel Müdürlüğü
                    Erişim ve Uygulamalar Dairesi Başkanlığı
            şeklinde belirtilmesi zaruridir.
            - Sistem kullanım ve sistem işletim bedellerine esas iade faturası düzenlenirken, fatura kalemlerinin Şirketinize bildirilen şekilde
                    Sistem Kullanım Bedeli
                    Sistem İşletim Bedeli
                    Elektrik Kalite Hizmet Bedeli
                    İletim Ek Ücreti
                    Toplam
                    KDV
                    Fatura Toplamı
            olması gerekmektedir.
            - Sistem kullanım ihlallerine ilişkin bir iade faturası düzenlenirken de, fatura kaleminin
                    Sistem Kullanım Ceza Ücreti İadesi
            olarak belirtilmesi gerekmektedir.
            - Teşekkülümüz adına iade faturası düzenlenmesi sırasında hangi fatura dönemine ve hangi yazıya istinaden konu iade faturasının düzenlendiğine ilişkin bilgilere yer verilmesi
gerekmektedir.

Elektronik fatura sistemine kayıtlı olmayan iletim sistemi kullanıcılarına ise bahse konu faturalar kağıt ortamında düzenlenerek iadeli aps ile gönderilmeye devam edilecektir.
İletim sistemi kullanıcılarının faturaya esas bilgilerinde değişiklik olması halinde mevzuatta tanımlanan süreler içerisinde web sitemizde bulunan İletim Sistemi Kullanıcısı Bilgileri Belgesinin doldurularak ivedilikle resmi yazı ile Teşekkülümüze gönderilmesi gereklidir.

m iletim sistemi kullanıcılarına duyurulur.