Erişim ve Uygulamalar Dairesi Başkanlığı

Erişim ve Uygulamalar Dairesi Başkanlığı 23 Mart 2011'de kurulmuş olup, iletim sistemi kullanıcılarının Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne, iletim sistemi kullanıcısı olmak için başvurduğu aşamadan başlayarak, RES katkı payı anlaşması, bağlantı anlaşması, sistem kullanım anlaşması, iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim faturalarının düzenlenmesi ve itirazlarının değerlendirilmesi, sistem kullanım ihlallerinin takibi, ölçü sistemlerinin oluşturulması ve ilgili mevzuatların düzenlenmesi gibi konular Başkanlığımız sorumluluk alanına girmektedir.

Bağlantı Anlaşmaları Müdürlüğü

img

İletim sistemine erişebilmek için imzalanması gereken bağlantı anlaşmalarını imzalayan birimdir

Devamı

Sistem Kullanım Anlaşmaları Müdürlüğü

img

İletim sistemini kullanabilmek için imzalanması gereken sistem kullanım anlaşmalarını imzalayan birimdir

Devamı

İletim Tarifeleri ve Uygulama Müdürlüğü

img

İletim tarifelerinin modelinin belirlenmesi, belirlenen modelle tarifelerinin hesaplanması, bu tarifelerin uygulanarak iletim sistemi kullanıcılarına iletim faturalarının düzenlenmesi konusunda faaliyet gösteren birimdir

Devamı

Ölçüm Sistemleri ve Sistem Kullanım İhlalleri Değerlendirme Müdürlüğü

img

İletim sistemi kullanıcılarının üretim ve tüketim faaliyetlerinin doğru ölçümlenebilmesi konusunuda ve iletim sistemi kullanıcılarının mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan sistem kullanım ihlallerinin takibi ve değerlendirilmesi konusunda faaliyet gösteren birimdir

Devamı

Mevzuat Geliştirme Takip ve Üst Kurul Koordinasyon Müdürlüğü

img

4628 ve ikincil mevzuatı kapsayacak şekilde tüm mevzuat gelişmelerini takip eden ve Üst Kurul ile ilişkilerin koordinasyonunun tesis edilmesini sağlayan birimdir

Devamı